آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس1398/09/21

تاریخ اعلان نتایج داوری1398/09/15

آمار بازدید

کاربران آنلاین 18

بازدید روزانه 124

بازدید کل 80109

اولین جلسه کمیته علمی

اولین جلسه کمیته علمی

اولین جلسه هماهنگی و کمیته علمی برای تعیین رئوس مطالب و جدول کلی زمان بندی در روز کنفرانس، نحوه و مدیریت ارائه مطالب توسط دبیرهای محورها و شیوه ارائه مقالات برتر، با حضور رئیس کنفرانس، دبیر علمی، دبیر اجرایی و دبیرهای محورها برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ثبت خبر: 1398/05/15

گالری تصاویر

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان علمی

انجمن ها و نشریات حامی کنفرانس

حامیان مالی

به پرداخت ملت