آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس1398/09/21

آخرین مهلت ارسال مقالات1398/09/01

تاریخ اعلان نتایج داوری1398/09/10

آمار بازدید

کاربران آنلاین 3

بازدید روزانه 88

بازدید کل 26853

نشریه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت راهبری

نشریه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت راهبری

نشریه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت راهبری متعلق به انجمن مدیریت راهبردی ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

تاریخ ثبت خبر: 1398/05/16

گالری تصاویر

تا همایش

53

تا همایش

پوستر همایش

حامیان علمی

انجمن ها و نشریات حامی کنفرانس

حامیان مالی

به پرداخت ملت