آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس1398/09/21

تاریخ اعلان نتایج داوری1398/09/15

آمار بازدید

کاربران آنلاین 17

بازدید روزانه 120

بازدید کل 80105

برگزاری جلسه هماهنگی

برگزاری جلسه هماهنگی

جلسه هماهنگی کنفرانس با حضور رئیس کنفرانس، دبیر علمی و دبیر اجرایی برگزار گردید و در خصوص نحوه برگزاری، جدول زمانبندی و سخنرانی ها تصمیماتی اتخاذ گردید.

تاریخ ثبت خبر: 1398/08/29

گالری تصاویر

تا همایش

0

تا همایش

پوستر همایش

حامیان علمی

انجمن ها و نشریات حامی کنفرانس

حامیان مالی

به پرداخت ملت